Merry Christmas and Happy New Year!

PF 2014

ORBIT MERRET v Dubaji

Naše firma se počátkem března tohoto roku zúčastnila prestižního veletrhu Middle East Electricity. Byla to již naše druhá účast, tentokráte na společném českém stánku pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Naší snahou je nalezení nových odbytišť, upevnění stávajících kontaktů v oblasti Perského zálivu a šíření dobrého jména českých výrobců ve světě.