Merry Christmas and Happy New Year!

PF 2014

Analogové vstupy - AC

OMC 8100 - PWR
OMC 8000 - 3PWR

Ne
Ano

OMC 8101 - PWR je modul pro měření střídavého proudu a napětí, výkonu, kmitočtu a účiníku

Počet vstupů Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Měřené veličiny
1 0...1/5 A
0...60/300 mV
0...10/120/250/450 V
0,3 % Napětí (VRMS), Proud (ARMS), Činný výkon (P), Kmitočet (Hz), Jalový výkon (Q), Zdánlivý výkon (S), Účiník (cos fi)

 

Ne
Ano

OMC 8000 - 3PWR je modul pro třífázové měření střídavého proudu a napětí,výkonu, kmitočtu a účiníku. Jednotlivé vstupy jsou navzájem izolované a to umožňuje ekonomické a pohodlné připojení do měřeného obvodu.

Počet vstupů Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Měření
3 0...1/5 A
0...60/300 mV
0...10/120/250/450 V
0,3 % Napětí (VRMS), Proud (ARMS), Činný výkon (P), Kmitočet (Hz), Jalový výkon (Q), Zdánlivý výkon (S), Účiník (cos fi)