Merry Christmas and Happy New Year!

PF 2014

Analogové převodníky

Pro procesové signály (oddělovač)
Ne
Ne

Model OMX 39PM je převodník stejnosměrného napětí nebo proudu naizolovaný analogový výstup.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
0...5 mA
0...20 mA
4...20 mA
0...2 V
0...5 V
0...10 V
±0,1 % spojité 0...20/4...20 mA
0...2/5/10 V
na přání
±20 mA, ±10 V

 

Pro DC napětí a proud
Ne
Ne

Model OMX 39DC je převodník stejnosměrného napětí nebo proudu naizolovaný analogový výstup.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
5 mA...5 A
60 mV...450 V
±0,1 %   0...20/4...20 mA
0...2/5/10 V
na přání
±20 mA, ±10 V

 

Pro AC napětí a proud
Ne
Ne

Model OMX 39AC je převodník pravé efektivní hodnoty střídavého napětínebo proudu na izolovaný analogový výstup.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
5 mA...5 A
60 mV...450 V

40...2500 Hz

±0,3 % spojité 0...20/4...20 mA
0...2/5/10 V
na přání
±20 mA, ±10 V

 

Pro činný výkon
Ne
Ne

Model OMX 39W je převodník jednofázového činného výkonu na izolovanýanalogový výstup.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
0...1/5 A
0...60/150/300 mV
0...120/150/250/450 V
±0,5 % spojité 0...20/4...20 mA
0...2/5/10 V
na přání
±20 mA, ±10 V

 

Pro odpor
Ne
Ne

Model OMX 39OHM je převodník odporu na izolovaný analogový výstup.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
0,1…100 kΩ ±0,2 % spojité 0...20/4...20 mA
0...2/5/10 V
na přání
±20 mA, ±10 V

 

Pro odporové snímače Pt a Ni
Ne
Ne

Model OMX 39RTD je převodník teploty ze snímačů Pt 100, Pt 500, Pt 1 000 nebo Ni 1 000 na izolovaný analogový výstup.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
Pt 100
Pt 500
Pt 1000
Ni 1000
±0,2 % spojité 0...20/4...20 mA
0...2/5/10 V
na přání
±20 mA, ±10 V

 

Pro lineární potenciometry
Ne
Ne

Model OMX 39DU je převodník pro připojení lineárního snímače s převodem na izolovaný analogový výstup.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
Lineární potenciometr ±0,1 % spojité 0...20/4...20 mA
0...2/5/10 V
na přání
±20 mA, ±10 V