Merry Christmas and Happy New Year!

PF 2014

Digitální převodníky

Univerzální vstupy
Ano
Ne

Typ OMX 333UNI je multifunkční převodník s možností konfigurace pro8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje.Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s 16bitovým A/D a D/A převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
±90/±180 mA
±30/±60 mV
±1/±20/±40/±80 V
±5/±20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10 V
0…100/300 Ω
0...1,5/3/24/30 kΩ
Pt 50/100/500/1 000
Cu 50/100
Ni 1 000/10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Linear potenciometr
±0,15 % < 80 2x relé
0…5 mA
0/4…20 mA
0…2/5/10 V
±10 V
RS 485

 

Pro DC napětí a proud
Ano
Ne

Typ OMX 333DC je programovatelný převodník stejnosměrného napětínebo proudu na izolovaný analogový výstup.Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s 12bitovým A/D a D/A převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
±1/±5 A
±25/±50/±100/±200/±400 V
±0,15 % < 80 2x relé
0…5 mA
0/4…20 mA
0…2/5/10 V
±10 V
RS 485

 

Pro počty a frekvenci
Ano
Ne

Model OMX 333UQC je programovatelný převodník čítač/kmitočet na izolovaný analogový výstup.Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s 12bitovým D/A převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy

0…30 V/0…300 V
0,02 Hz…50 kHz

Měřicí mód
počty/frekvence

±0,05 % < 80 2x relé
0…5 mA
0/4…20 mA
0…2/5/10 V
±10 V
RS 485

 

Pro procesové signály
Ne
Ne

Model OMX 380PM je rychlý digitální oddělovač procesových signálů.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
0…20 mA
4…20 mA
0…10 V
±0,01 % < 7500 4…20 mA
0…10 V

 

Pro tenzometry
Ano
Ne

Model OMX 380T je vysokorychlostní digitální převodník pro připojení tenzometrických snímačů s převodem na analogový výstup.

Rozsah Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
1…4/2…8/4…16 mV/V ±0,025 % < 7500 4…20 mA
0…10 V
 

 

Pro lineární potenciometry
Ne
Ne

Model OMX 380DU je rychlý digitální převodník pro připojení lineárního snímače s převodem na analogový výstup.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
Lineární potenciometr ±0,01 % < 7500 4…20 mA
0…10 V

 

Univerzální vstupy
Ano
Ne

Typ OMX 102UNI je multifunkční dvouvstupový přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s 24bitovým A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Ranges Accuracy
(full scale)
Measuring rate
(cycles./s)
Outputs
2 inputs
±90/±180 mA
±30/±60 mV
±1/±20/±40/±80 V
±5/±20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10 V
0…100/300 Ω
0...1,5/3/24/30 kΩ
Pt 50/100/500/1 000
Cu 50/100
Ni 1 000/10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Linearn potentiometer
±0,15 % < 160 2x relay

2 analogue outputs
0…5 mA
0/4…20 mA
0…2/5/10 V
±10 V

RS 232
RS 485
Ethernet
USB
 

 

Pro AC napětí, proud a výkon
Ne
Ano

Typ OMX 333PWR je programovatelný převodník střídavého napětía proudu na izolovaný analogový výstup.Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s RMS a D/A převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Rychlost
(měř./s)
Výstupy
0…1/0…5 A
0…60/0…300 mV
0…10/120/250/450 V
±0,3 % < 80 2x relé
0…5 mA
0/4…20 mA
0…2/5/10 V
±10 V
RS 485