Merry Christmas and Happy New Year!

PF 2014

Přístroje

Panelové měřicí přístroje

Multifunkční měřicí přístroje s možností konfigurace typu vstupu. Přístroje je možné uživatelsky programovat a ovládat pomocí tlačítek nebo programem OM Link.

Přístroje pro měření DC napětí a proudu

Přístroje pro měření a vyhodnocování průmyslových unifikovaných signálů

Přístroje pro měření AC napětí a AC proudu

Přístroje pro měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, činného výkonu, jalového výkonu, zdánlivého výkonu, účiníku a frekvence sítě

Přístroje pro měření odporu

Přístroje pro měření teploty pomocí Pt, Cu, Ni a T/C snímačů

Přístroje pro měření a integrování analogových signálů

Přístroje pro měření a linearizaci nelineárních analogových signálů

Přístroje pro měření mechanického namáhání pomocí tenzometrů

Přístroje pro měření dráhy a úhlu pomocí lineárních potenciometrů

Přístroje pro měření počtu impulsů, frekvence, střídy, fáze, času

Přístroje pro zobrazování datových signálů

Přístroje pro generování analogových signálů

Univerzální PID regulátory

Vícekanálové měřicí přístroje

Mechanický přepínač měřicích míst