Merry Christmas and Happy New Year!

PF 2014

Univerzální měřicí přístroje

Multifunkční měřicí přístroje s možností konfigurace typu vstupu. Přístroje je možné uživatelsky programovat a ovládat pomocí tlačítek nebo programem OM Link.

4místný univerzální programovatelný přístroj
Ne
Ne

Model OM 402UNI je 4místný univerzální panelový programovatelný přístroj. Jeho základem je jednočipový mikrokontroler a rychlý 24-bitový A/D převodník s možností konfigurace pro 8 různých variant, snadno nastavitelných v menu přístroje.

Displej Rozsahy Přesnost
(z¨rozsahu)
Výstupy Velikost
(mm)

±9999

14 mm
červený
nebo
zelený
20 mm
červený
zelený
oranžový

±60/±150/±300/±1200mV
0…5/20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10/±40 V
0…100 Ω/1/10/100 kΩ
Pt 50/100/500/1 000
Cu 50/Cu 100
Ni 1 000/Ni 10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lineární potenciometr

rozšíření A
±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A
±100/±250/±500 V

rozšíření B
(rozšíření
o další 3 vstupy)
3x 0…5/20/4…20 mA
±2/±5/±10/±40 V

±0,1 % 5…24 VDC
4x relé
0…5 mA
0/4…20 mA
0…2/5/10 V
RS 232/485
MODBUS, PROFIBUS
RTC, FAST
96 x 48

 

3,5místný univerzální programovatelný přístroj
Ne
Ne

Model OM 352UNI je levný 3 ½ místný panelový univerzální panelový programovatelný přístroj.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno nastavitelných v menu přístroje, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání.
U přístroje je možno vybírat i velikost disleje (14 mm/20 mm). Displej s výškou 20 mm je vícebarevný a může měnit barvu podle hodnoty změřené veličiny.

Displej Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Výstupy Velikost
(mm)

±1999

14 mm
červený
nebo

zelený
20 mm
červený
zelený
oranžový

±20/±60/±1 000 mV
0…20/4…20 mA
0…2/5/10 V
0…300 Ω/1,5/3/30 kΩ
Pt 50/100/500/1 000
Cu 50/Cu 100
Ni 1 000/Ni 10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lineární potenciometr
±0,2 % 5…24 VDC
2x relé
0…5 mA
0/4…20 mA
0…2/5/10 V
RS 232/485
96 x 48

 

3,5místný univerzální programovatelný přístroj
Ne
Ne

Model OML 343UNI je jednoduchý a levný 3,5místný panelový univerzální panelový programovatelný přístroj.Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno nastavitelných v menu přístroje, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Výstupy Velikost
(mm)

±1999

14 mm
červený
nebo

zelený
20 mm
červený
zelený
oranžový

±90/±180 mA
±30/±60 mV
±1/±20/±40/±80 V
±20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10 V
0…100/300 Ω
0…3/24/30 kΩ
Pt 50/100/1 000
Cu 50/Cu 100
Ni 1 000/Ni 10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lineární potenciometr
±0,15 % 1x relé 96 x 48

 

3,5místný univerzální programovatelný přístroj
Ne
Ne

Model OMM 350UNI je malý, levný 3,5místný panelový programovatelný přístroj s univerzálním vstupem.Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Přesnost (z rozsahu) Výstupy Velikost (mm)

±1999

9,1 mm
červený
nebo

zelený

±90/±180 mA
±30/±60 mV
±1/±20/±40/±80 V
±20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10 V
0…100/300 Ω
0…3/24/30 kΩ
Pt 50/100/1 000
Cu 50/Cu 100
Ni 1 000/Ni 10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lineární potenciometr
±0,2 % 2x relé 72 x 24

 

3,5místný univerzální programovatelný přístroj
Ano
Ne

Modelové řada OMM 323 jsou levné 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro jednoduché aplikace. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno nastavitelných v menu přístroje, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Výstupy Velikost
(mm)

±1999

9,1 mm
červený
nebo

zelený

±90/±180 mA
±30/±60 mV
±1/±20/±40/±80 V
±20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10 V
0…100/300 Ω
0…3/24/30 kΩ
Pt 50/100/1 000
Cu 50/Cu 100
Ni 1 000/Ni 10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lineární potenciometr
±0,15 %   48 x 24