Merry Christmas and Happy New Year!

PF 2014

Zobrazovače pro potenciometry

Přístroje pro měření dráhy a úhlu pomocí lineárních potenciometrů

5místný programovatelný přístroj
Ne
Ne

Model OM 502DU je 5místný panelový programovatelný zobrazovač pro lineární potenciometry. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s rychlým 24-bitovým A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Výstupy Velikost
(mm)

±99999

14 mm
červený
nebo
zelený

Lineární potenciometr ±0,02 % 4x relé
0…5 mA
0/4…20 mA
0…2/5/10 V
RS 232/485
MODBUS, PROFIBUS
RTC, FAST
96 x48

 

4místný univerzální programovatelný přístroj
Ne
Ne

Model OM 402UNI je 4místný univerzální panelový programovatelný přístroj. Jeho základem je jednočipový mikrokontroler a rychlý 24-bitový A/D převodník s možností konfigurace pro 8 různých variant, snadno nastavitelných v menu přístroje.

Displej Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Výstupy Velikost
(mm)

±9999

14 mm
červený
nebo
zelený
20 mm
červený
zelený
oranžový

Lineární potenciometr
+
Univerzální vstupy
±0,1 % 5…24 VDC
4x relé
0…5 mA
0/4…20 mA
0…2/5/10 V
RS 232/485
MODBUS, PROFIBUS
RTC, FAST
96 x 48

 

3,5místný univerzální programovatelný přístroj
Ne
Ne

Model OM 352UNI je levný 3,5místný panelový univerzální panelový programovatelný přístroj.

Displej Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Výstupy Velikost
(mm)

±1999

14 mm
červený
nebo
zelený
20 mm
červený
zelený
oranžový

Lineární potenciometr
+
Univerzální vstupy
±0,2 % 5…24 VDC
2x relé
0…5 mA
0/4…20 mA
0…2/5/10 V
RS 232/485
96 x 48

 

3,5místný univerzální programovatelný přístroj
Ne
Ne

Model OML 343UNI je jednoduchý a levný 3,5místný panelový univerzální panelový programovatelný přístroj.Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno nastavitelných v menu přístroje, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Výstupy Velikost
(mm)
±1999 Lineární potenciometr
+
Univerzílní vstupy
±0,15 % 1x relé 96 x 48

 

3,5místný univerzální programovatelný přístroj
Ne
Ne

Model OMM 350UNI je malý, levný 3,5místný panelový programovatelný přístroj s univerzálním vstupem.Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Přesnost (zrozsahu) Výstupy Velikost (mm)

±1999

9,1 mm
červený
nebo
zelený

Lineární potenciometr
+
Univerzální vstup
±0,2 % 2x relé 72 x 24

 

3,5místný univerzální programovatelný přístroj
Ne
Ne

Modelové řada OMM 323 jsou levné 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro jednoduché aplikace.Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno nastavitelných v menu přístroje, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Přesnost
(z rozsahu)
Výstupy Velikost
(mm)

±1999

9,1 mm
červený
nebo
zelený

Lineární potenciometr
+
Univerzální rozsahy
±0,15 % --- 48 x 24