Merry Christmas and Happy New Year!

PF 2014

Snímače dráhy

Snímače pro měření lineární dráhy a vzdáleností

Lineární snímače vzdálenosti na kontaktním princu měření s mechanickou vazbou na jezdec

Lineární snímače vzdálenosti dráhy na bezkontaktním princu měření s plovoucím jezdcem

Snímače pro měření vzdáleností na principu lanka odvíjeného z bubínku