Merry Christmas and Happy New Year!

PF 2014

Zvětšit

MULTIPROG 5.35

IEC 61131 programovací systém obsahuje programovací jazyky: seznam instrukcí (IL), strukturovaný text (ST), příčkový diagramu (LD), diagram funkčních bloků (FBD), sekvenční programování (SFC), stejně jako:

• manažer projektu, včetně vedení knihoven
• průvodce projektem a editací
• moderní editor, který usnadňuje vývoj grafi ckých dat LD / FBD
• textový editor se zvýrazněním syntaxe a IntelliSense
• tabulkově orientovaný editor proměnných pro zjednodušení a zabezpečení
deklarace proměnných a instance
• křížové odkazy k dispozici v okně editace a režimu ladění
• kompilace kódu, který je optimalizován jen pro změněné části simulačního projektu
• integrované PLC s rozšířeným simulačním režem
• ladění a uvedení do provozu, logický analyzátor, zarážky, ladění po jediném kroku, režim přepisování a vnucení proměnných hodnot
• časové okno s průběžnou informací o stavu aplikace
• podrobný systém nápovědy
• uživatelské rozhraní v češtině, angličtině, němčině, čínštině a japonštině