Merry Christmas and Happy New Year!

PF 2014

Zdravotní technika

Ano
Ne

OMH002SYNC je určen pro generování synchronizační impulzu pro lékařské kamery při radionuklidových vyšetřeních. Vstupem zařízení je prstový klip. Principielně se jedná pulzní oximetr, ale údaj procenta kyslíku a pulz jsou informativní. Důležitým je právě výstupní pulz, generovaný dle pravidel, která jsou předmětem patentu, který patří FNKV a UK.